tissu.com.pl

Nowoczesny blog budowlany

PPOŻ wyłącznik prądu
Dom

PPOŻ wyłącznik prądu – co trzeba wiedzieć?

W sytuacji, w której w budynku wybucha pożar, zawsze konieczne jest natychmiastowe odcięcie dopływu prądu. Dostęp do energii elektrycznej musi zostać odcięty dla wszystkich urządzeń i instalacji. Wyjątek stanowią jedynie urządzenia wykorzystywane w trakcie akcji gaśniczej i ratowniczej. Aby było to możliwe, w każdym budynku zainstalowany musi być wyłącznik przeciwpożarowy. Jest to urządzenie, którego zadaniem w przypadku zagrożenia jest wyłączenie prądu w całym budynku. Istotne jest zatem, aby wiedzieć, czym wyłącznik przeciwpożarowy się charakteryzuje, jak działa i gdzie musi być zainstalowany.

W jakich obiektach konieczny jest montaż wyłącznika prądu PPOŻ?

Obowiązujące aktualnie przepisy prawne zakładają, że PPOŻ wyłącznik prądu obowiązkowo musi być zamontowany w każdym obiekcie budowlanym, który posiada strefę pożarową o kubaturze większej 1000 m3 oraz w budynkach posiadających strefę zagrożenia wybuchem. Wyłącznik przeciwpożarowy montowany jest w celu natychmiastowego wyłączenia dostępu do energii elektrycznej wszystkim urządzeniom w budynku z wyjątkiem tych, których działanie jest niezbędne do przeprowadzenia akcji gaśniczej i ratowniczej. Zadaniem wyłącznika jest odłączenie wszystkich źródeł energii, w tym także instalacji fotowoltaicznej, jeśli taka znajduje się w obiekcie.

Z jakich elementów składa się wyłącznik prądu PPOŻ?

Każdy przeciwpożarowy wyłącznik prądu składa się z kilku podstawowych elementów. Mowa tu o urządzeniu uruchamiającym, urządzeniu sygnalizującym oraz o urządzeniu wykonawczym. Urządzenie uruchamiające oraz sygnalizujące to przycisk pożarowy z sygnalizacją świetlną. W momencie włączenia się urządzenia uruchamiającego dochodzi do zwarcia lub rozwarcia styków wyzwalacza urządzenia wykonawczego. Jeśli chodzi właśnie o urządzenie wykonawcze, to jest to wyłącznik lub rozłącznik izolacyjny. Dodać tu trzeba, że powinna być możliwość jego zdalnego włączenia poprzez wyzwalacz wzrostowy bądź zanikowy. Wybierając konkretny PPOŻ wyłącznik prądu, pamiętać trzeba, aby był on dopasowany do warunków lokalnych oraz do zastosowanego w budynku układu zasilania.

W jakich miejscach zamontowany powinien być wyłącznik PPOŻ?

Wiedzieć trzeba, że miejsce montażu wyłącznika przeciwpożarowego nie jest bez znaczenia. PPOŻ wyłącznik prądu zamontowany powinien być zawsze w pobliżu głównego wejścia do obiektu bądź w pobliżu złącza. Istotne jest również, aby wyłącznik był właściwie oznakowany. Podczas akcji gaśniczej lub ratowniczej służby nie powinny mieć żadnego problemu z jego zlokalizowaniem. Decydując o miejscach montażu włączników przeciwpożarowych, nie można zapomnieć o warunkach lokalnych, rozkładzie pomieszczeń w budynku, a także o podziale na strefy pożarowe. Wyłączniki przeciwpożarowe montowane powinny być także w taki sposób, aby osoby postronne i niepowołane nie miały do urządzenia dostępu. Uniknie się w ten sposób przypadkowego bądź złośliwego włączenia urządzenia. O szczegółowe wytyczne dotyczące miejsc montażu wyłącznika PPOŻ, warto poprosić rzeczoznawcę da. zabezpieczeń przeciwpożarowych.